PORTÁL SLOVENSKÝCH FOLKLORISTOV ¤ FOLKLÓRNA TELEVÍZIA ¤ ZÁBAVA |
  • Mojmír
  • Blazej

    Na svätého Blažeja

    Na svätého Blažeja

    Raz istá vdova s plačom priniesla k Blažejovi svoje dieťa, ktorému zostala trčať v hrdle rybia kosť a prosila ho, aby svojou modlitbou vyprosil od Boha uzdravenie dieťaťa. Blažej sa začal vrúcne modliť k Bohu, prežehnal dieťa sv. krížom a chlapec sa uzdravil…. Sv. Blažej jeden zo 14. svätcov – pomocníkov v núdzi. Je mu […]