PORTÁL SLOVENSKÝCH FOLKLORISTOV ¤ FOLKLÓRNA TELEVÍZIA ¤ ZÁBAVA |
  • Radúz
  • Deti

    Maľovaný kraj

    Maľovaný kraj

    Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja na začiatku nového školského roka vydala nezvyčajný folklórny pracovný zošit.  Na 40-tich stranách prezentuje tradičnú hudobnú kultúru, tradičný odev, architektúru, históriu a ďalšie kultúrne fenomény vybratých obcí žilinského kraja. Zošit je odpoveďou zostavovateľov na postupné vytrácanie sa tradičných kultúrnych symbolov, ich nositeľov a prejavov zo […]