PORTÁL SLOVENSKÝCH FOLKLORISTOV ¤ FOLKLÓRNA TELEVÍZIA ¤ ZÁBAVA |
  • Edita
  • Záhady a zaujímavosti

    Runa

    Runa

    R u n a Runy sú znaky vytvorené pravdepodobne z písma estuckeho a gréckeho. Tieto znaky sa používali najmä v Škandinávii a Britských ostrovoch, predovšetkým v stredoveku. Časti runovich  znakov sa však objavili aj v Slovenskej histórii a to najmä na znakoch a ornamentoch v kováčstve, kamenárstve, drevorezbe, tkáčstve, čipkárstve ale aj na rôznych ozdobách či obrazcoch napríklad aj na veľkonočných vajíčkach. Runové znaky sa […]