PORTÁL SLOVENSKÝCH FOLKLORISTOV ¤ FOLKLÓRNA TELEVÍZIA ¤ ZÁBAVA |
  • Hedviga
  • Zábava

    Dennik maloho folkloristu

    Dennik maloho folkloristu

    6:13 Budzim še. Super!!! 6:50 Beham holi po baraku a rehocem še. Ocec me nahaňa. 7:05 Ocec zakopnul o nočňik, ktori zabudol večar viňesc. Kalamita na žemi 7:10 Ocec upratuje. Jazdim kolo oca na motorke a pištim. 7:20 Stavame s ocom hrad pre tyranosaura. Ocec ho postavi a ja ho rozkopem. Super!!! 8:05 Ocec podrimkava […]