PORTÁL SLOVENSKÝCH FOLKLORISTOV ¤ FOLKLÓRNA TELEVÍZIA ¤ ZÁBAVA |
 • Marcela
 • Propozície 2013

  Propozície – TRADIČNÁ HRAČKA 2013

  Propozície – TRADIČNÁ HRAČKA 2013

  TRADIČNÁ HRAČKA 2013 10. medzinárodná súťaž p r o p o z í c i e  s ú ť a ž e     Vyhlasovateľ a organizátor: Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Bialej (PL) Spoluorganizátori: Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne (SK), Valašské muzeum v přírodě v Rožnove pod Radhoštěm (CZ), Szórakaténusz Játékmúzeum és Mühely (HU), Templon-halom Nonprofit Lakitelek Kft. (HU), Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawaczy nr 6 w Zywcu (PL) Poslanie a ciele súťaže: […]

  Šaffova ostroha 2013

  Šaffova ostroha 2013

  Organizačný poriadok celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky sólistov tanečníkov v ľudovom tanci A. Základné údaje Subjekty súťaže: Vyhlasovateľom celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky sólistov tanečníkov v ľudovom tanci je Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR. Odborným garantom celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky sólistov tanečníkov v ľudovom tanci je Národné osvetové centrum. Realizátorom a organizačným garantom celoštátnej postupovej súťaže […]

  PROPOZÍCIE – HELIČKY 2013

  PROPOZÍCIE – HELIČKY 2013

  PROPOZÍCIE Regionálna súťažná prehliadka detských folklórnych súborov HELIČKY 2013 Termín: 21. marec 2011 o 10.00 Miesto: Kultúrny dom vo Vinodole Organizátor: Krajské osvetové stredisko v Nitre Cieľom podujatí pre detské súbory je: podporovať rozvoj detských folklórnych súborov, zvyšovať ich umeleckú úroveň, popularizovať výchovu ľudovým umením a poukazovať na jej význam v komplexnej výchove  viesť vedúcich detských folklórnych […]

  VIDIEČANOVA HABOVKA 2013 – propozície

  VIDIEČANOVA HABOVKA 2013 – propozície

  Propozície celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov VIDIEČANOVA HABOVKA 2013   A. Základné údaje Subjekty súťaže: Vyhlasovateľom celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky  ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov je Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR Odborným garantom celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky  ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov […]