PORTÁL SLOVENSKÝCH FOLKLORISTOV ¤ FOLKLÓRNA TELEVÍZIA ¤ ZÁBAVA |
 • Radúz
 • Vyhlásené súťaže a prehliadky

  Etnologická súťaž Mjartanovo Sebedražie

  Etnologická súťaž Mjartanovo Sebedražie

  Slovensko je síce geograficky malou krajinou, ale veľkou v srdciach ľudí, ktorí si dokážu uvedomiť akým historickým dedičstvom disponuje. Ocenenie tohto bohatstva je veľmi ušľachtilým postojom k svojej krajine, ešte vzácnejším javom však je, ak niekto začne aktívne vyhľadávať odtlačky minulých dôb, ktoré nám tu zanechali naši predkovia. Práve takýmto nadšencom, ktorí sa snažia mapovať, uchovávať a rozvíjať […]

  Propozície – TRADIČNÁ HRAČKA 2013

  Propozície – TRADIČNÁ HRAČKA 2013

  TRADIČNÁ HRAČKA 2013 10. medzinárodná súťaž p r o p o z í c i e  s ú ť a ž e     Vyhlasovateľ a organizátor: Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Bialej (PL) Spoluorganizátori: Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne (SK), Valašské muzeum v přírodě v Rožnove pod Radhoštěm (CZ), Szórakaténusz Játékmúzeum és Mühely (HU), Templon-halom Nonprofit Lakitelek Kft. (HU), Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawaczy nr 6 w Zywcu (PL) Poslanie a ciele súťaže: […]

  Šaffova ostroha 2013

  Šaffova ostroha 2013

  Organizačný poriadok celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky sólistov tanečníkov v ľudovom tanci A. Základné údaje Subjekty súťaže: Vyhlasovateľom celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky sólistov tanečníkov v ľudovom tanci je Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR. Odborným garantom celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky sólistov tanečníkov v ľudovom tanci je Národné osvetové centrum. Realizátorom a organizačným garantom celoštátnej postupovej súťaže […]

  PROPOZÍCIE – HELIČKY 2013

  PROPOZÍCIE – HELIČKY 2013

  PROPOZÍCIE Regionálna súťažná prehliadka detských folklórnych súborov HELIČKY 2013 Termín: 21. marec 2011 o 10.00 Miesto: Kultúrny dom vo Vinodole Organizátor: Krajské osvetové stredisko v Nitre Cieľom podujatí pre detské súbory je: podporovať rozvoj detských folklórnych súborov, zvyšovať ich umeleckú úroveň, popularizovať výchovu ľudovým umením a poukazovať na jej význam v komplexnej výchove  viesť vedúcich detských folklórnych […]

  VIDIEČANOVA HABOVKA 2013 – propozície

  VIDIEČANOVA HABOVKA 2013 – propozície

  Propozície celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov VIDIEČANOVA HABOVKA 2013   A. Základné údaje Subjekty súťaže: Vyhlasovateľom celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky  ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov je Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR Odborným garantom celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky  ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov […]

  PROPOZÍCIE – Celoslovenská prehliadka sólovej hry na cimbale žiakov ZUŠ

   Celoslovenská  prehliadka sólovej hry na cimbale žiakov ZUŠ Usporiadateľ:      Základná umelecká škola Jozefa Kresánka  Spoluorganizátor:   Slovenská cimbalová asociácia    Termín prehliadky:     30.november – 2.december 2012 Miesto konania: Detašované pracovisko ZUŠ J.Kresánka, Sekulská 3, Koncertná sála   Súťažný poriadok:   – Súťažná prehliadka je jednokolová – V sólovej hre na cimbal súťažiaci predvedú dve skladby rôznych štýlových  […]

  Antológia folklóru 2012

  Organizačné pokyny Antológia folklóru 2012 téma:  Párové tance čardášového typu – Krucena a čardáš Program festivalu: 10.00 hod.  – technická a akustická skúška režiséra s technikou 10.00 hod. – vestibul – príchod účinkujúcich a prezentácia v KD Margecany /na prezentácii odovzdať prezenčné  listiny súborov  2x s podpismi členov/ 10.30 hod. –  účinkovanie ľudových hudieb a spevákov pred kultúrnym domom 10.30 hod. […]

  Propozície celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky choreografií folklórnych kolektívov 2012

  Národné osvetové centrum, Námestie SNP 12, 812 34 Bratislava 1 www.nocka.sk Propozície celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky choreografií folklórnych kolektívov 2012 Spracoval Jozef Burič Skonzultované s odbornými pracovníkmi regionálnych osvetových a kultúrnych stredísk A. Základné údaje Subjekty súťaže Vyhlasovateľom celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky choreografií folklórnych kolektívov  je Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR Odborným […]

  VIDIEČANOVA HABOVKA 2012

  Propozície celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detských ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov VIDIEČANOVA HABOVKA 2012 A. Základné údaje Subjekty súťaže: Vyhlasovateľom celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky  detských ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov je Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR Odborným garantom celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky  detských ľudových hudieb, […]

  Akademická Nitra 2012

  Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre usporiada v dňoch 1. – 5. 7. 2012 XXXVIII. ročník medzinárodného festivalu vysokoškolských folklórnych súborov Akademická Nitra 2012 PROPOZÍCIE FESTIVALU Medzinárodný akademický festival Akademická Nitra 2012 organizuje v roku 2012(ďalej len AN 2012) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre a Ministerstvo školstva SR. Záštitu nad festivalom prevzal prezident SR pán Ivan […]

  Nositelia tradícií 2012

  Nositelia tradícií 2012

  P R O P O Z Í C I E  Nositelia tradícií 2012 celoštátna súťažná prehliadka folklórnych skupín   Vyhlasovateľ: Národné osvetové centrum Bratislava z poverenia MK SR Termín: rok 2012 Poslanie podujatia Poslaním súťažnej prehliadky je aktivovať folklórne skupiny, vychádzajúc z ich pravidelného pôsobenia. Táto aktivácia súčasne podporuje viaceré ciele Deklarácie UNESCO o ochrane a uchovávaní […]

  Špivanočki mojo 2012

  Špivanočki mojo Propozície DETSKÝ FESTIVAL ĽUDOVEJ HUDBY regionálna súťažná prehliadka detských ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov Vyhlasovateľ:       Národné osvetové centrum z poverenia MK SR Organizátor:          Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína Trebišov Dátum konania:   22.3.2012 Termín uzávierky prihlášok:     15.3. 2012 Detský festival ľudovej hudby je celoštátna súťažná […]

  PODHORIE 2012

  PODHORIE  2012 Pohronské folklórne slávnosti Miesto konania:                                  Amfiteáter Obec Podhorie Termín:                                                    7. –  8. júl 2012 Hlavný organizátor:                           BBSK – Pohronské osvetové […]

  POD INOVCOM 2012 Detský Folklórny festival

  POD INOVCOM  2012 Nadregionálna prehliadka detských folklórnych súborov, detských ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Vyhlasovateľ a organizátor:    BBSK – Pohronské osvetové stredisko  Žiar nad Hronom Spoluorganizátor:                            Obec Veľká Lehota Termín:                  […]

  SÚŤAŽE PREDNÍKOV O CENU RINALDA OLÁHA 2012

  SÚŤAŽE  PREDNÍKOV O CENU  RINALDA OLÁHA  2012 Hlavný organizátor a vyhlasovateľ súťaže Obec Zvolenská Slatina Spoluorganizátori Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity Miestny odbor Matice slovenskej vo Zvolenskej Slatine Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve  Termín konania 19. – 20. máj 2012  Miesto konania – Kultúrny dom  Zvolenská Slatina  Autor výtvarného návrhu medaily  – ocenenia súťaže Prof. Ján Kulich, […]

  PIENINSKÁ OZVENA 2012

  PIENINSKÁ  OZVENA súťažná prehliadka hudobného folklóru na slovensko – poľskom pohraničí – propozície oblastnej prehliadky Vyhlasovateľ: Mesto Spišská Stará Ves v rámci implementácie mikroprojektu  „Brehy Dunajca ožijú tradíciou“  –  Program cezhraničnej spolupráce PL-SK 2007-2013 Organizátor: Mesto Spišská Stará Ves,  Prešovský samosprávny kraj Spoluorganizátor: Gminny Ošrodek Kultury v Lapszach Nižnych, s siedziba w  Niedzicy Termín konania: 14. […]

  ŠAFFOVA OSTROHA 2012

  Národné osvetové centrum Námestie SNP 12 812 34 Bratislava 1 ŠAFFOVA OSTROHA 2012 PROPOZÍCIE celoštátnej postupovej súťaže a prehliadkysólistov tanečníkov v ľudovom tanci s medzinárodnou účasťou A. Základné údaje  Subjekty súťaže: Vyhlasovateľom celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky sólistov tanečníkov v ľudovom tanci s medzinárodnou účasťou je Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR Odborným garantom celoštátnej postupovej súťaže […]