PORTÁL SLOVENSKÝCH FOLKLORISTOV ¤ FOLKLÓRNA TELEVÍZIA ¤ ZÁBAVA |
 • Ivica
 • Jarné zvyky

  Rusadľe vo Vyšnej Slanej

  Rusadľe vo Vyšnej Slanej

  1. jún 2016 nebol len dňom detí, ale aj dňom, kedy sa priaznivci regionálneho folklóru stretli na ďalšom folklórnom večere organizovanom  Gemerským osvetovým strediskom v Rožňave. V Dome tradičnej kultúry Gemera postavila folklórna skupina Radzim z Vyšnej Slanej tradičný „máj“ – veľkú brezu ozdobenú farebnými stužkami a za spevu a tanca návštevníkom predstavila “Vyšnoslanské Rusadľe“. Pomenovanie„Rusadľe“ vychádza pravdepodobne z  […]

  Jarné spevy a zvyky

  Jarné spevy a zvyky

  Zvyk vynášania Moreny, ktorú u nás na Gemeri Striga, Baba, Hana či Hejhana volali, sa neuchoval v každej dedine. Túto prastarú pohanskú obyčaj prostredníctvom Folklórnej  skupiny Gočovan predstavilo Gemerské osvetové stredisko v rámci folklórneho večera v programe  „U nás taká obyčaj“ 16.marca 2016 v  Dome tradičnej kultúry Gemera v Rožňave. V mrazivom počasí folkloristi privolávali jar Jozefovskými spevmi a magickými chodovodmi, posielajúc tak symbolický, […]

  Deň plný zvykov a tradícií vo Vyšehradnom

  Deň plný zvykov a tradícií vo Vyšehradnom

  Stavanie májov po stáročia neodmysliteľne patrí k tradíciám Slovákov. V minulosti stavali slobodní mládenci máje pred domy vyvolených dievčat. Bol to symbol vážneho záujmu o dievča súce na vydaj. Uprostred dediny potom za sprievodu hudby, spevu a tanca spoločne postavili máj ako dar všetkým slobodným dievčatám v obci. Na hornej Nitre sa tento zvyk zachoval […]

  Jar je už za rohom!

  Jar je už za rohom!

  Príchod jari Vítanie jari je starý slovanský zvyk. Je to rituál, ktorý oslavuje jarnú rovnodennosť,  koniec zimy a príchod jari. Bez ohľadu na podnebné podmienky ľudia svojou túžbou skoncovať s chladným a privolaním teplého počasia, verili, že prírodu ovládajú nadprirodzené sily, ktorých konanie možno ovplyvniť ak sa tieto sily uctia.  Deň jarnej rovnodennosti  je vtedy, keď […]