PORTÁL SLOVENSKÝCH FOLKLORISTOV ¤ FOLKLÓRNA TELEVÍZIA ¤ ZÁBAVA |
 • Ivica
 • Osvetové a kultúrne subjekty

  ÚĽUV – Náš príbeh

  ÚĽUV – Náš príbeh

  Ústredie ľudovej umeleckej výroby, organizácia známa tiež pod skratkou ÚĽUV, je v súčasnosti nezameniteľným kultúrnym fenoménom moderných dejín Slovenska. Už 70 rokov pomáha zachovávať a rozvíjať tradičné remeslá a ľudovú umeleckú výrobu na Slovensku. Výstava v Galérii ÚĽUV v Bratislave s názvom Náš príbeh mapuje históriu ÚĽUV-u od prvých terénnych výskumov v lokalitách výskytu tradičných […]

  MALOKARPATSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO MODRA

  MALOKARPATSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO MODRA

  Malokarpatské osvetové stredisko v Modre je príspevkovou organizáciou správnou subjektivitou, ktorého zriaďovateľom je od 1.4.2002 Bratislavský samosprávny kraj. Svojím poslaním, ktorého cieľom je rozvoj miestnej a regionálnej kultúry, je jediným zariadením v Bratislavskom kraji: -pôsobí v zmysle osvetového zákona, -poskytuje poradenstvo realizátorom osvetovej činnosti (miestnym a mestským osvetovým zariadeniam, združeniam, spolkom, záujmovým organizáciám, súborom i jednotlivcom), -organizuje a realizuje […]

  Spišské osvetové stredisko

  Spišské osvetové stredisko

    Spišské osvetové stredisko Spišské osvetové stredisko je kultúrno-vzdelávacou inštitúciou, ktorá pôsobí na území okresov Spišská Nová Ves a Gelnica v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja. Jej poslaním je poskytovanie poradenských a metodických služieb, organizovanie tvorivých aktivít v jednotlivých žánroch a odboroch záujmovej umeleckej činnosti a záujmovo-vzdelávacej činnosti. Podporuje kultúrno-výchovné aktivity národnostných menšín žijúcich v […]