PORTÁL SLOVENSKÝCH FOLKLORISTOV ¤ FOLKLÓRNA TELEVÍZIA ¤ ZÁBAVA |
  • Ľubor
  • Články

    Ako sa Hont ukázal…

    Je mi potešením spolupracovať s organizátorom najväčšieho folklórneho festivalu v Európe, s Domom kultúry v Bialsko Bialej. Po prezentácií gemera – FS Haviar z Rožňavy v roku

    Vtedy a dnes v Terchovej…

    Pekne vás vítame v kraji Jánošíka, bude vám vyhrávať Terchovská muzika… Tak znela prvá pieseň nultého ročníka Jánošíkových dní v Terchovej, ktorý sa konal