PORTÁL SLOVENSKÝCH FOLKLORISTOV ¤ FOLKLÓRNA TELEVÍZIA ¤ ZÁBAVA |
 • Miloš
 • Tulipány na fujare?

  Tulipány na fujare?

  S fujarou, ako hudobným nástrojom, sa spája predovšetkým krásny zvuk, ktorý dokáže skúsený fujarista z tohto kusu dreva vylúdiť. Je to dychový hudobný nástroj viažúci sa na ovčiarsku kultúru, ktorá sa na našom území rozšírila v období Valašskej kolonizácie. Od roku 2005 je dokonca zapísaná i v zozname svetového ústneho a nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva […]

  Svastika v slovenskej ľudovej výšivke

  Svastika v slovenskej ľudovej výšivke

  Slovo ornament je latinského pôvodu a označuje v širšom zmysle akúkoľvek dekoráciu vyplňujúcu plochu a tým zdobiacu nejaký predmet. Detailnejšie je to v podstate druh výzdoby (či už jednotlivý motív, alebo celý systém motívov) určitého typu. Ornament poznáme geometrický, rastlinný, živočíšny a figurálny. Jeho funkcie nie sú jednoznačné. Sú historicky podmienené a premenné. Teda pôvodná praktická funkcia určitého ornamentu sa časom […]