PORTÁL SLOVENSKÝCH FOLKLORISTOV ¤ FOLKLÓRNA TELEVÍZIA ¤ ZÁBAVA |
  • Edita
  • Bývala evanjelická bašta Novohradského seniorátu Ábelová

    Bývala evanjelická bašta Novohradského seniorátu Ábelová

    Ten krásny hornatý Novohrad, kde sa rodí ovos, zemiaky a mak, kde tvrdí muži tancujú len tak-tak. No prekrásne jak vtáci spievajú. To je ten kraj čo my srdce láka, v tom kraji krásne dedina so zvláštnym názvom Ábelová vás čaká. Ábelová píše v dnešných dňoch svoju vyše sedemstoročnú históriu, keďže sa  spomína už v roku 1275 ako Abelfeuld.  […]

    Novohrad

    Novohradská župa mala centrum v Balážských  Ďarmotách. Neskoršie na prelome storočia (1900) sa hospodárske centrum prenieslo do Lučenca, ktorý bol v tom čase známi svojimi jarmokmi a trhmi. Po rozpade Rakúsko – Uhorska sa Novohradská župa rozdelila na dve časti: Prvá časť bol dolný Novohrad, ten ostal v Maďarsku a druhá časť bol  horný Novohrad, ktorý bol začlenený na dnešnom Slovensku. […]