PORTÁL SLOVENSKÝCH FOLKLORISTOV ¤ FOLKLÓRNA TELEVÍZIA ¤ ZÁBAVA |
 • Radúz
 • Rodom i srdcom z Oravy 2

  Taký je názov ďalšej časti monografie o významných osobnostiach kultúrno-spoločenského životRodom a srdcom z Oravy_2_2015...a, ktorú aktuálne vydáva Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.  Monografia je ojedinelým zborníkom referátov zo slávnostných a spomienkových podujatí, uskutočnených v regióne za ostatných 25 rokov pri jubileách významných oravských osobností. Tých, ktoré sa výnimočným spôsobom zaslúžili o rozvoj slovenskej kultúry, literatúry a vedy, duchovného života a iných oblastí doma na Slovensku i v zahraničí.
  Životné osudy mnohých boli neľahké, skúšané dobou i vlastným odhodlaním napredovať. Ich práca, ľudské dielo bolo neraz skutočne ocenené a povšimnuté až po ich smrti, často s odstupom generácie. Niektorým sa dosiaľ nedostalo ani to a ich odkaz sprítomňujú až súčasné výskumy bádateľov.             Aj to bolo dôvodom a motiváciou vydať po štyroch rokoch ďalšiu časť monografie o ľuďoch rodom a srdcom z Oravy. Vydavateľ v nich poodhaľuje v nej životné osudy a dielo osobností, ktoré, aj keď nie sú povinným čítaním, či obsahom stredoškolských učebníc, sú nemenej inšpiratívne a hodné prezentácie i nasledovania aj súčasníkovi.
  Výsledky spoločného snaženia a úsilia predstavovať osobnosti kultúrneho, duchovného, spoločenského či hospodárskeho života tak dozrievajú v druhej monografii. Je súčasťou snáh o zmapovanie a účelnú prezentáciu bohatej kultúrno-historickej regionálnej topografie.
  Aktuálny edičný počin je v kontexte našej dlhoročnej činnosti v oblasti vyhľadávania, sprístupňovania, zaznamenávania, prezentácie a propagácie kultúrno-historického potenciálu regiónu, významný. Nadväzujeme ním na monografiu o Oravcoch v slovenskej kultúre, literatúre a vede, dnes už prvú časť monografie Rodom a srdcom z Oravy, ktorá v roku 2011 zachytila a zdokumentovala profily tridsiatich siedmich významných oravských osobností.
  Monografia na 131 stranách predstavuje životné osudy a dielo 32 osobností, ktoré svojim životom, činmi, úsilím, prácou a jej výsledkami, svojimi víziami a ich napĺňaním prerástli svoju komunitu i región a nezmazateľne sa zapísali do histórie i súčasnosti slovenskej kultúry, literatúry a vedy. Orava sa stala v mnohých prípadoch ich rodiskom, niekedy pôsobiskom či miestom jesene života. V každom prípade však silným inšpiračným zdrojom. A to, čo im plným priehrštím ponúkla, to pretavili svojím nadaním a vytrvalosťou v hodnoty, ktoré podnes fascinujú, udivujú i motivujú súčasníkov.

  Jednotlivé príspevky spracovali najmä vedeckí pracovníci Matice Slovenskej a Slovenskej národnej knižnice v Martine: Augustín Maťovčík, Peter Cabadaj,  Pavol Parenička, Ivana Poláková i ďalší autori –Miroslav Tuma, Peter Huba, Miroslav Holečko, Adam Záň, Rastislav Stanček a Štefan Baranovič.
  Slávnostná prezentácia monografie sa uskutoční 27. januára 2016 o 14.30 v Dolnom Kubíne, na ul. Radlinského 1711/32, v priestoroch Strediska praktického vyučovania Strednej odbornej školy obchodu a služieb.

  Oravské kultúrne stredisko za posledné tri roky v spolupráci s obecnými úradmi, Maticou slovenskou, Slovenskou národnou knižnicou a miestnymi odbormi Matice slovenskej realizovalo spomienkové podujatia v Oravskej Polhore a Bratislave (100. výročie narodenia pátra Jozefa Emanuela Cubínka), v Habovke (150. výročie narodenia Andeja Pavču), Trstenej (110. výročia úmrtia Martina Hattalu, 160. výročie narodenia a 100. výročie úmrtia Štefana Furdeka), Oravskej Jasenici (225. výročie narodenia Martina Hamuljaka), Tvrdošíne (140. výročie narodenia Ignáca Gessaya, 100. výročie narodnia Márie Medveckej), v Dolnom Kubíne (90. výročie narodenia Antona Habovštiaka,  200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra a pripomenutie si oravských Štúrovcov).

  PhDr. Miroslav Žabenský, zabensky@osveta.sk

  Zatnite svoju valašku a ohodnoťte tento príspevok:

  1 valaška2 valašky3 valašky4 valašky5 valašiek6 valašiek7 valašiek8 valašiek9 valašiek10 valašiek (Hlasovalo 1,, priemer: 10,00 z možných 10)
  Loading...Loading...

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Prečítajte si tiež ďalšie podobné podobné články z tejto rubriky:

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Diskusia k príspevku na Facebooku

  Diskusia k príspevku na stránke

  Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

  Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.