PORTÁL SLOVENSKÝCH FOLKLORISTOV ¤ FOLKLÓRNA TELEVÍZIA ¤ ZÁBAVA |
 • Vendelín
 • Prvý Oscar folklóru pre Slovensko

  MIROSLAV DUDÍK , Bratislava, Slovensko / nar.1950  na Myjave/ – vo folklórnom svete uznávaný huslista, spevák, upravovateľ  ľudových piesní a organizátor hudobného  folklórneho života  na Slovensku .

  OLYMPUS DIGITAL CAMERAPochádza z hudobníckej rodiny. Jeho dedo – legendárny  myjavský primáš Samko Dudík  už na prelome 19. a 20. storočia šíril do sveta dobré meno slovenského ľudového interpretačného umenia.

  Miroslav Dudík vyštudoval Konzervatórium a Vysokú školu múzických umení  v Bratislave. Niekoľko rokov primášoval  ľudové hudby v bratislavských folklórnych súboroch Gymnik a Lúčnica, štyri roky zbieral skúsenosti ako člen Orchestra opery SND /1972-1976/ a už vyše tridsať rokov /38/ dáva svoje schopnosti do služieb Orchestra ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu v Bratislave /1976/. Najskôr ako jeho koncertný majster a zakladajúci člen a od r. 1989 vo funkcii umeleckého vedúceho. S týmto telesom sólisticky nahral

  a viedol 1 068 štúdiových nahrávok,  676 nahrávok verejných koncertov, ktoré Slovenský rozhlas zaradil do svojho vysielania.

  Je držiteľom mnohých odborných, rezortných a hudobných ocenení.

  Miroslav Dudík v dobrom slova zmysle ovplyvnil a umelecky usmernil množstvo výborných hudobníkov, ktorí dnes pôsobia v najvýznamnejších slovenských hudobných telesách a do hudobného života postupne uvádzal speváčky

  a spevákov, ktorí sa natrvalo zapísali do sŕdc milovníkov ľudových piesní.

  Je častým hosťom domácich a zahraničných folklórnych festivalov a spolupracuje  s  hudobnými telesami v zahraničí – s Orchestrami ľudových nástrojov v Kyjeve, Novom Sade, v Brne/BROLN, Ondráš/, s ľudovými hudbami –  Martina Hrbáča, Jury Petru, Olšava, Břeclavan, Strážničan, Musica Folklorica,  OLINA Hodonín…a tiež s mnohými slovenskými telesami.

  V súčasnosti Miroslav Dudík externe pôsobí v Slovenskom rozhlase.  S OĽuN  SRo /od r. 2004 externým rozhlasovým telesom/ pravidelne realizuje nahrávky verejných  koncertov.

  OLYMPUS DIGITAL CAMERAMIROSLAV DUDÍK, Bratislava, Slovakia /born in 1950 in Myjava region/ – a renowned violinist in the folklore domain, singer, arranger of folk songs and organiser of musical folklore life in Slovakia.

  He comes from a musicians’ family. His grandfather, the legendary Myjava 1st violinist Samko Dudík, was spreading to the world the good reputation of Slovak folk interpretation art already at the turn of 20th century.

  1. Dudík graduated from the Secondary Music School and from the College of Music Arts in Bratislava. For several years he was the 1st violinist in folk music bands in Bratislava’s folklore ensembles such as Gymnik and Lúčnica. For four years he was collecting experience as a member of the Orchestra of the Slovak National Theatre Opera /1972-1976/ and already for more than thirty years he has been providing his skills to the service of the Orchestra of Folk Instruments of the Slovak Radio in Bratislava /1976/, starting first as its concert maestro and a founding member and since 1989 in the function of the art director. With this musical ensemble he as a soloist he recorded and lead 1 068 studio recordings, 676 recordings of public concerts, which the Slovak Radio included in its broadcasting.

  He is the awardee of many professional, resort and music awards.

  Miroslav Dudík in positive sense influenced and artistically directed the course of many excellent musicians, who are nowadays performing in the most significant Slovak music ensembles. He was also gradually introducing male and female singers into the music life that found a permanent place in the hearts of the folk song lovers.

  He is a frequent guest of domestic and international folklore festivals and cooperates with music ensembles abroad – with the Orchestras of Folk Instruments in Kyjev, Novy Sad, Brno /BROLN, Ondráš/, with folk music groups – of Martin Hrbáč, of Jura Petrů, Olšava, Břeclavan, Strážničan, Musica Folklorica, OLINA Hodonín…and also with numerous Slovak ensembles.

  Currently, M. Dudík has been cooperating with the Slovak Radio externally. With the Orchestra of Folk Instruments of the Slovak Radio /since 2004 external radio ensemble/ he is performing recordings of public concerts on a regular basis.

  Zatnite svoju valašku a ohodnoťte tento príspevok:

  1 valaška2 valašky3 valašky4 valašky5 valašiek6 valašiek7 valašiek8 valašiek9 valašiek10 valašiek (Hlasovalo 1,, priemer: 9,00 z možných 10)
  Loading...Loading...

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Prečítajte si tiež ďalšie podobné podobné články z tejto rubriky:

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Diskusia k príspevku na Facebooku

  Diskusia k príspevku na stránke

  Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

  Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.