PORTÁL SLOVENSKÝCH FOLKLORISTOV ¤ FOLKLÓRNA TELEVÍZIA ¤ ZÁBAVA |
 • Hedviga
 • VIDIEČANOVA HABOVKA 2013 – propozície

  Propozície

  celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov

  VIDIEČANOVA HABOVKA 2013

   

  A.
  Základné údaje

  Subjekty súťaže:

  Vyhlasovateľom celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky  ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov je Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR

  Odborným garantom celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky  ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov je Národné osvetové centrum

  Realizátorom a organizačným garantom celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky  ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov je Oravské kultúrne stredisko Dolný Kubín

  Spoluusporiadateľom celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky  ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov je Obec Habovka 

  Termín: 2013

  Miesto: Habovka

  Základná charakteristika: Celoštátna súťažná prehliadka hudobného folklóru je vrcholným podujatím najvyspelejších ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov zaoberajúcich sa interpretáciou hudobného  folklóru. Tohto podujatia sa môžu zúčastniť všetky kolektívy alebo sólisti (bez ohľadu na príslušnosť k nejakému súboru alebo skupine), ktoré vyvíjajú svoju činnosť na území Slovenskej republiky a z tohto územia aj čerpajú hudobný folklórny materiál.

  Poslanie súťaže a prehliadky: 

  – aktivovať vedúcich a členov hudobných zložiek folklórnych kolektívov

  (folklórnych súborov a skupín) k samostatným výstupom, k vyhľadávaniu, spracúvaniu a

  interpretácii hudobno-folklórneho materiálu,

  – dať priestor k verejnej prezentácii a konfrontácii aj samostatne pôsobiacim ľudovým

  hudbám a speváckym skupinám,

  – objavovať nové spevácke a muzikantské talenty v oblasti sólovej interpretácie

  ľudovej hudby,

  – oboznamovať verejnosť s umeleckými hodnotami pôvodného i v rôznych

  štylizačných stupňoch spracovaného hudobno-folklórneho materiálu,

  – podporiť existenciu a činnosť hudobných kolektívov a sólistov interpretujúcich

  ľudovú hudbu.

  Podmienky súťaže

  Súťaže sa môžu zúčastniť kolektívy a jednotlivci, ktorí:

  – sú členmi niektorého folklórneho súboru, folklórnej skupiny alebo pôsobia

  samostatne,

  – vyvíjajú svoju umeleckú činnosť na území Slovenskej republiky a z tohto územia aj

  čerpajú hudobno-folklórny materiál.

  Súťaž je trojstupňová a má tieto kategórie:

  – ľudové hudby dospelých,

  – spevácke skupiny dospelých v počte od 4 do 12 členov,

  – sólisti speváci nad 15 rokov (do tejto kategórie sú zaradené i duá, pri ktorých každý

  spevák realizuje samostatný hlas a takto vzniknutý dvojhlas vychádza z konkrétnej

  regionálnej podoby,

  – sólisti inštrumentalisti nad 15 rokov.

  Súťažný program ľudových hudieb a speváckych skupín je časovo limitovaný od 5 do 10 minút, pre sólistovod 3 do 5 minút (v programovom vystúpení účinkujúcich sa odporúča interpretovať hudobno-folklórny materiál z domáceho regiónu, prípadne blízkeho okolia).

  Hudobný sprievod sólistov spevákov môžu tvoriť:

  – sólisti inštrumentalisti (cimbal, akordeón, heligónka, píšťalky, a pod.),

  – ľudová hudba, zabezpečená usporiadateľom prehliadky, ktorému sólista vopred odovzdá notový materiál súťažného programu a pracovnú nahrávku – termín odovzdania

  materiálov určí usporiadateľ,

  – vlastná ľudová hudba, ktorá sa zúčastňuje na súťaži vo svojej kategórii.

  Zúčastnené kolektívy a jednotlivci sú povinní prispôsobiť sa stanoveným propozíciám

  a všetkým ekonomicko-organizačným zásadám a programovým zámerom súťažnej

  prehliadky.

  Nedodržanie uvedených propozícií znamená diskvalifikáciu!

   

  B. Priebeh súťaže 

  Súťažná prehliadka je trojstupňová. Základným stupňom sú okresné výberové kolá.

  Z okresných kôl postupujú do krajských súťaží víťazi jednotlivých kategórií. Na celoštátny festival postupuje z krajského výberového kola jeden zástupca z každej kategórie. Krajská postupová súťaž sa musí uskutočniť do konca apríla 2013. Usporiadateľ môže, na základe odporúčania príslušných výberových porôt, pozvať na festival aj ďalších ocenených z regionálnych, krajských kôl.

  Hodnotenie

  Hodnotenie výkonov na festivale hudobného folklóru odborne garantuje 5 členná

  odborná porota menovaná generálnym riaditeľom Národného osvetového centra.

  Odborná porota bude hodnotiť:

  – úroveň interpretácie pôvodného, resp. upraveného hudobného folklórneho materiálu,

  – vystihnutie regionálneho, resp. lokálneho charakteru,

  – výber a dramaturgiu repertoáru,

  – technickú vyspelosť a umeleckú úroveň interpretácie,

  – celkový umelecký dojem.

  Po súťaži sa uskutoční odborná rozprava – hodnotiaci seminár s členmi

  odbornej poroty.

  Ceny a odmeny

  Ceny, odmeny a diplomy za pozoruhodné výkony a úspešné vystúpenia zabezpečujú garanti súťaží.

  C. Záverečné ustanovenie 

  Propozície sú platné pre príslušný rok.
  Prípadné zmeny, doplnky a spresnenia zásad pre príslušný rok vydáva Národné osvetové centrum.

  Prípadné nahrávanie pre rozhlas či televíziu je viazané na súhlas výkonných umelcov, bez nároku na odmenu.  K využitiu pre dokumentačné a propagačné nekomerčné účely NOC vyhlasovateľ predpokladá  súhlas všetkých zúčastnených.

  Počas celého priebehu podujatia sú všetci účastníci k dispozícii vyhlasovateľovi  a môžu byť podľa potrieb využití na propagačné a spoločenské sprievodné vystúpenia v mieste konania i v blízkom okolí.

  Finančné zabezpečenie, priebeh a finančná participácia účastníkov  Festivalu ľudovej hudby závisí od výšky získaných finančných prostriedkov z Dotačného systému MK SR a iných zdrojov.

  Kontakt:

  Jozef Burič, Národné osvetové centrum, Nám. SNP 12, 812 34 BRATISLAVA 1

  mobil: 0903 460 486, e-mail: jozef.buric@nocka.sk

  Zatnite svoju valašku a ohodnoťte tento príspevok:

  1 valaška2 valašky3 valašky4 valašky5 valašiek6 valašiek7 valašiek8 valašiek9 valašiek10 valašiek (Zatiaľ nehlasoval nikto)
  Loading...Loading...

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Prečítajte si tiež ďalšie podobné podobné články z tejto rubriky:

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Diskusia k príspevku na Facebooku

  Diskusia k príspevku na stránke

  Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

  Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.