PORTÁL SLOVENSKÝCH FOLKLORISTOV ¤ FOLKLÓRNA TELEVÍZIA ¤ ZÁBAVA |
 • Mojmír
 • Tulipány na fujare?

  S fujarou, ako hudobným nástrojom, sa spája predovšetkým krásny zvuk, ktorý dokáže skúsený fujarista z tohto kusu dreva vylúdiť. Je to dychový hudobný nástroj viažúci sa na ovčiarsku kultúru, ktorá sa na našom území rozšírila v období Valašskej kolonizácie. Od roku 2005 je dokonca zapísaná i v zozname svetového ústneho a nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva v UNESCO.
  image (6)No ako je to z ornamentikou, ktorá je pre fujary špecifická?
  Výzdoba fujariek spočívala vždy v motívoch, ktoré pastieri (alebo spoločenstvo, v ktorom žili) pri zhotovovaní rôznych premetov používali. Tvorili teda v rámci jedného homogénneho výtvarného štýlu – vychádzali často z toho istého motivického materiálu. K takýmto inšpiračným zdrojom a východiskám patria najbežnejšie umelecké výroby – napríklad na Podpoľaní to boli výšivky na odeve či bytovom textile, kožúšky a podobné predmety. Každý výrobca používal predovšetkým vzory blízke jemu samému – teda boli akýmsi jeho podpisom. No predsa len nájdeme v ornamentike zdobenia fujár i vzory, ktoré sú akoby jednotné. Mám na mysli špecifické kvety podobné tulipánom, ktoré sa objavujú na fujarách a „nevedno“, odkiaľ sa na ne dostali. Veď za krajinu tulipánov sa všeobecne považuje Holandsko, tak prečo sa tak často objavuje v ornamentike tohto hudobného nástroja? A sú to vôbec tulipány?
  Porovnateľnú výzdobu majú na Podpoľaní i iné artefakty ľudovej kultúry – detvianske kríže. Rovnako sa vyznačujú zvislou následnosťou menších motívov, ktorými sú spletené štylizované kvety, listy stromov a bylín. Zriedkavo sa objavujúce zvieracie motívy alebo obrázky zo života na salaši. Podobne ako na kríži, sa i na fujare preferujú na hornom a dolnom konci tvary geometrické, zatiaľ čo stred zaberá kvet, alebo viaceré kvetové kombinácie. Zrejmé sú viaceré typy kvetov, ktoré sú spravidla vsadené do pretiahnutého polkruhu. Ide o rastlinný kalich, lístie a stopky, ktoré sú pretvorené do abstraktných geometrických tvarov.

  image (4)

  Pre výber najvhodnejších prvkov z tejto širokej palety motívov vznikali medzi výrobcami špecifické zbierky vzorov. Vzorníky motívov neboli len prirodzenou pomôckou ľudových výrobcov. Napríklad v období talianskej renesancie vyšli modelové knihy na štandardizáciu architektonických prvkov pre štukatérov, geometrické, grafické a kaligrafické pomôcky pre maliarov, sochárov a rôznych iných remeselníkov. Ich úlohou bolo organizačne podchytiť narastajúce potreby umelecko-estetickej štylizácie ornamentálnych súborov pri palácových a sakrálnych stavbách. Týkali sa predovšetkým stvárnenia erbov, znakov a symbolov, ktoré mali rozvíjať a podporovať výtvarný potenciál bohatých talianskych miest (Benátky, Florencia, Rím
  a ďalšie). V roku 1523 vydal istý Johan Schönsperger, ktorý pôsobil v Augsburgu, knižku foriem a modelov (Furm- und Modelbüchlein). V Norimbergu pripravil zhruba v rovnakom období podobnú publikáciu známy umelec a tlačiar Johann Ambrosius Sibmacher . Posledné z jeho obrazových vydaní prezentovalo až 19 000 erbov. Knihy obsahovali mnohé v praxi zaužívané vzory, ktoré títo páni zhromaždil a poskytli vydaním umeleckej obci. Podobne sa vydávali tiež modelové knihy pre jednotlivé typy hudobných nástrojov. Vzostup modelových kníh však nastal až v období 18.storočia, kedy značne stúpol nárast produkcie spotrebného a umeleckého tovaru. Vydávali sa početné inštruktážne knihy pre domáce amatérske umelecké aktivity obsahujúce vzory na vyšívanie, vyrezávanie so všetkými technikami a druhmi umeleckých remesiel. Je teda zrejmá možnosť nadobudnutia ornamentiky z obdobia renesancie, ktorá takto prenikala do ľudového prostredia. No prečo sa na fujare objavuje práve jeden typ florálneho ornamentu, ktorý vyzerá ako hlavička tulipánu, je zatiaľ záhadou. Keď sa pozrieme na obsah vzorkovníkov fujarových majstrov bližšie, zistíme, že možno ornamenty v nich rozdeliť do nasledujúcich skupín:

  • a) Geometrické ornamenty
  • b) Rastlinné ornamenty
  • c) Zoomorfné a antropomorfné ornamenty
  • d) Krajinné a situačné ornamenty
  • e) Kombinácia rôznych ornamentálnych typov a ich štýlové skĺbenie

  image (5)

  Zamerajme sa bližšie na skupinu ornamentov rastlinného charakteru. Smerovanie ornamentiky od abstrakcie k jasnej kvetin

  ovej podobe nie je len otázka výzdoby fujár. Tento fenomén sa prejavil napríklad aj pri formovaní ornamentiky kroja. Tendencia k veľkotvarovým kvetom a k iným romantizujúcim výtvarným prvkom sa spája s novými formami ovplyvnenými módou, a sú výsledkom vývinu najmä 19.storočia, kedy v plnom prúde prebiehal proces formovania regionálnych tradícií. Niektoré oblasti sa ortodoxne pridržiavali tradičných strihov, tvarov, prvkov i farebnej skladby a techniky a stali sa tak protikladom k oblastiam, ktoré sa naopak otvárali novým vply

  vom a časom tieto adaptovali. Následkom tejto situácie bolo, že sa vytvorili rôzne podoby odievania. Tento proces sa samozrejme netýkal len obdobia 19.storočia. Dialo sa tak kontinuálne po celé stáročia. Tvorcami významných premien boli jednotlivci i skupiny, no najmä umelecké osobnosti s charizmatickými schopnosťami a osobitným postavením v rámci skupiny a vlastného spoločenstva. Najstaršie zachované fujary pochádzajú z druhej polovice 19.storočia. Zdobené sú predovšetkým figurálnou a rastlinnou ornamentikou. Na hlavnej časti sa zvyčajne nachádzajú kvety, ktorý nájdeme aj na detvianskych krížoch. Ide predovšetkým o klinček, ľaliu, sedmokrásku, slnečnicu či snežienky. No to stále nekorešponduje s kvetom tak záhadným, ktorý sa udomácnil na fujare. Teda pokračujme v pátraní.
  imageZ vymenovaných je zaujímavým kvetom, ktorý sa s ornamentikou v ľudovej kultúre viaže, práve ľalia. V ornamentike sa objavuje už v stredoveku a spája sa v rámci cirkvi predovšetkým s čistotou a vznešenosťou. V hojnej miere sa využívala v ornamentoch tvoriacich erby talianskych rodov. Teda je viac než pravdepodobné, že sa z tohto dôvodu zabývala i v už spomenutých vzorníkoch,

  image (1)

  ktorých tvorcovia čerpali práve zo zdrojov, akými boli okrem iného i erby. Modifikácia kvetu ľalie sa nachádza i v erbe rímsko-katolíckej cirkvi. Objavuje sa tiež v rôznych iných šľachtických erboch vplyvných talianskych rodín. Podľa niektorých môže byť ľalia (no i kosatec) štylizáciou symbolu oveľa staršieho. Jedná sa o trojramennú „runu“ (runové písmo), ktorej pomenovanie sa dá zrekonštruovať ako „algiz“ alebo „elhaz“. Tradovalo sa, že na mapách označovala sever, ktorý sa vždy nachádza hore. V slovanskom prostredí bol už spomenutý kosatec tiež atribútom boha Perúna. Stál na čele slovanského panteónu – bol nositeľom životodarnej vlahy a spájali sa v ňom predstavy i črty solárneho božstva. Teda je možné, že v rámci symboliky je to akási ochranná značka, ktorá sa pretavila postupom času do odevu či architektúry, a neskôr i do iných predmetov ľudovej kultúry. No stále nie som presvedčená o tom, že to je symbol, ktorý sa ponáša na záhadný kvet z fujár.

  image (2)
  image (3)Pozrime sa teda lepšie na tulipány, i keď sa spájajú skôr s Holandskom, ako Slovenskom. Tulipán je okrasná rastlina s kalichovitým kvetom, ktorá sa v Európe udomácnila niekedy v 16.storočí prostredníctvom tureckých vplyvov. V historickej ornamentike prevládal na vzoroch talianskych a francúzskych hodvábov, brokátov a výšiviek podľa tureckých vzorov. Na Slovensku a vlastne v celej oblasti bývalého Uhorska sa zabýval v ornamentike výšivky a nášivky na kožúškoch, v maľbe na nábytku i v kamenárskej a rezbárskej výrobe. No história pestovania týchto kvetov siaha až to 14.storočia do Ázie. Prvý rozmach tulipánov sa viaže k vláde Suleimana I. v období 15.storočia, kedy sa stali veľmi cennou komoditou. Do Európy sa dostali až neskôr. O ich expanziu sa zaslúžil prefekt záhrady rakúskeho cisára – Carl Cluisius, ktorý ich dostal od rakúskeho veľvyslanca v Turecku. Zbierku týchto kvetov neskôr vysadili v Holandskej univerzitnej záhrade, odkiaľ sa potom rozšírili do celej krajiny. Turci (a možno aj práve spomínaný prefekt z cisárskej

  záhrady) k nám teda doniesli ornament, ktorý sa možno aj vďaka svojej hodnote v tom čase, tak hlboko zapísal do myslí ľudí. Časom sa miesil po Európe, prešiel cez Maďarsko i Rumunsko a dostal sa až do výzdoby odevu a iných prvkov ľudovej kultúry v oblasti, kde žili Slováci a udomácnil sa na fujare, kde kraľuje dodnes.
  Ak je to teda tulipán…

   FOTO: internet

  Zatnite svoju valašku a ohodnoťte tento príspevok:

  1 valaška2 valašky3 valašky4 valašky5 valašiek6 valašiek7 valašiek8 valašiek9 valašiek10 valašiek (Hlasovalo 7,, priemer: 9,14 z možných 10)
  Loading...Loading...

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Prečítajte si tiež ďalšie podobné podobné články z tejto rubriky:

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Diskusia k príspevku na Facebooku

  Diskusia k príspevku na stránke

  Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

  Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.