PORTÁL SLOVENSKÝCH FOLKLORISTOV ¤ FOLKLÓRNA TELEVÍZIA ¤ ZÁBAVA |
 • Mojmír
 • Spišské osvetové stredisko

   

  Spišské osvetové stredisko

  Spišské osvetové stredisko je kultúrno-vzdelávacou inštitúciou, ktorá pôsobí na území okresov Spišská Nová Ves a Gelnica v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja. Jej poslaním je poskytovanie poradenských a metodických služieb, organizovanie tvorivých aktivít v jednotlivých žánroch a odboroch záujmovej umeleckej činnosti a záujmovo-vzdelávacej činnosti. Podporuje kultúrno-výchovné aktivity národnostných menšín žijúcich v regióne a aktivity pri rozvíjaní regionálnej, cezhraničnej spolupráce s mestom Glógow Malopolski a spoluprácu výtvarníkov medzi Spišským osvetovým strediskom a maďarskou galériou Gardony.
  Spišské osvetové stredisko tradične zabezpečuje všetky postupové okresné, regionálne a krajské súťaže záujmovo umeleckej činnosti. Ambíciou Spišského osvetového strediska je vytvárať komplexnú ponuku kultúrnych produktov a služieb v súčinnosti s aktivitami cestovného ruchu, vo vzťahu k histórii a pamiatkam regiónu, podchytiť kultúrno-osvetové a záujmovo-vzdelávacie aktivity vo všetkých oblastiach.
  Spišské osvetové stredisko dlhodobo a systematicky spolupracuje s Občianskym združením Pomoc všetkým, Úniou žien Slovenska, Spišským literárnym klubom, Občianskym združením Fotografická spoločnosť Spiš, Združením Zborov pre občianske záležitostí Človek človeku v SR, Agentúrou pre rozvoj vidieckeho turizmu na Spiši, Fond sociálneho rozvoja Partnerstvo.
  Medzi tradičné podujatia v pôsobnosti Spišského osvetového strediska patria Spišské folklórne slávnosti, AVITUR, Ročníky preventívnych programov, Stretnutia členov Spišského literárneho klubu, multikultúrne tradičné podujatie s festivalom menšín – Laureáti tolerancie, Spišské fotografické a výtvarné salóny, umelecké plenéry.
  V záujmovo-umeleckej činnosti sa Spišské osvetové stredisko venuje výtvarnej tvorbe, podporuje rozvoj výtvarného talentu detí a mládeže, realizuje a podchycuje tvorivé výtvarné aktivity dospelých neprofesionálnych výtvarníkov organizovaním autorských, putovných a tematických výstav, medzi ktoré patrí aj výstava Villa Nova – Výtvarné spektrum so svojou 49-ročnou tradíciou.Zameriava sa na kultiváciu reči a krásu nášho jazyka organizovaním tvorivých dielní, rozborových seminárov na oblastných a regionálnych prehliadkach a súťažiach s umeleckým slovom. Podporuje detskú dramatickú tvorivosť, aktivity v oblasti činoherného divadla a divadla mladých, prezentuje výsledky ich  umeleckého snaženia na regionálnej prehliadke detskej dramatickej tvorivosti “Z rozprávky do rozprávky”, mladého a činoherného divadla “Divadelné dosky”.
  Vytvára podmienky pre rozvoj miestnej kultúry v oblasti záujmovo-umeleckej činnosti a jej uchovávanie. Zameriava sa na podporu, uchovávanie a sprístupňovanie hodnôt tradičnej ľudovej kultúry organizovaním folklórnych slávností, ukážok tradičných ľudových remesiel. Organizuje všetky postupové súťaže vyplývajúce z Národného osvetového centra v Bratislave.

  ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

  Kontaktné údaje:

  Spišské osvetové stredisko

  Adresa: Zimná 47, 052 01 Spišská Nová Ves
  Telefónny kontakt: tel./fax: 053/4425250
  Email: osvetasnv@osvetasnv.sk
  Webová stránka: http://www.osvetasnv.sk                                             NEMÁ FANKLUB V KLEBETNÍČKU

  ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

  Zatnite svoju valašku a ohodnoťte tento príspevok:

  1 valaška2 valašky3 valašky4 valašky5 valašiek6 valašiek7 valašiek8 valašiek9 valašiek10 valašiek (Zatiaľ nehlasoval nikto)
  Loading...Loading...

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Prečítajte si tiež ďalšie podobné podobné články z tejto rubriky:

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Diskusia k príspevku na Facebooku

  Diskusia k príspevku na stránke

  Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

  Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.