PORTÁL SLOVENSKÝCH FOLKLORISTOV ¤ FOLKLÓRNA TELEVÍZIA ¤ ZÁBAVA |
 • Edita
 • Propozície celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky choreografií folklórnych kolektívov 2012

  Národné osvetové centrum, Námestie SNP 12, 812 34 Bratislava 1

  www.nocka.sk

  Propozície
  celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky choreografií folklórnych kolektívov 2012

  Spracoval Jozef Burič
  Skonzultované s odbornými pracovníkmi regionálnych osvetových a kultúrnych stredísk

  A.
  Základné údaje

  Subjekty súťaže
  Vyhlasovateľom celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky choreografií folklórnych kolektívov  je Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR
  Odborným garantom celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky choreografií folklórnych kolektívov  je Národné osvetové centrum, kabinet scénického folklorizmu
  Realizátorom a organizačným garantom celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky choreografií folklórnych kolektívov  je – Kultobín Košice

  Termín: máj 2012
  Miesto: Košice

  Základná charakteristika

  Cieľ súťaže
  Celoštátna súťaž a prehliadka choreografií vytvára priestor pre prezentáciu aktívnej tvorby choreografov, ktorej cieľom je uchovávanie, rozvíjanie a šírenie ľudovej kultúry Slovenska. Je jedným z viacerých typov podujatí, ktorými vytvárame motiváciu pre:

  • aktívnu choreografickú tvorbu
  • konfrontáciu smerovania choreografickej tvorby v amatérskych folklórnych kolektívoch
  • zachovávanie štýlu, lokálnej a regionálnej znakovosti v choreografickej tvorbe
  • výmenu skúseností pri odbornom hodnotení resp. rozbore jednotlivých čísel
  • vyzdvihnutie – ocenenie úspešnej choreografickej tvorby.

  B.
  Priebeh súťaže a prehliadky

  Zásady a priebeh súťaže
  Súťažná prehliadka choreografií je trojstupňová. Základným stupňom je región.

  Súťažné prehliadky  na úrovni krajov sa uskutočnia do konca júna, resp. júla 2011. Hodnotiť bude 5-členná porota menovaná na základe návrhu riaditeľa regionálneho osvetového strediska, povereného organizáciou podujatia, predsedom VUC. Z každého kraja postúpia na celoštátnu súťažnú prehliadku 1 choreografia veľkej formy a 2 komorné choreografie.

  Celoštátna súťažná prehliadka choreografií folklórnych kolektívov sa uskutoční v apríli, resp. máji 2012. Hodnotiť bude najmenej 5-členná odborná porota, menovaná generálnym riaditeľom Národného osvetového centra.

  Podmienky

  • Súťažnej prehliadky sa  môžu zúčastniť choreografické diela čerpajúce z tradičnej ľudovej kultúry z územia Slovenska, ktoré v minulosti neboli prezentované na Súťaži choreografií.
  • Nemôžu byť prihlásené prepracované choreografické diela, ktoré už na Súťaži choreografií prezentované boli.
  • Súťažné kategórie

  I. Kategórie z hľadiska miery spracovania folklórneho materiálu:

  1. prezentovanie štylizovanie folklórneho materiálu
  2. prezentovanie autentického folklórneho materiálu v tvorivom poňatí
  3. prezentovanie folklórneho materiálu v experimentálnom poňatí

  II. Kategórie z hľadiska počtu účinkujúcich:

  1. Komorné choreografie do 6 interpretov – tanečníkov  (čas trvania: do 10 minút)
  2. Choreografie veľkej formy nad 6 interpretov – tanečníkov (celkový počet interpretov vo všetkých zložkách – tanec, hudba, spev, sólisti – nesmie presiahnuť počet 40 ľudí; čas trvania: do 12 min.)
  • Pri prezentovaní súťažných experimentálnych choreografických diel je možné použiť playback.
  • Z toho istého folklórneho kolektívu môžu byť prihlásené maximálne 2 komorné choreografie a 2 choreografie veľkej formy.
  • Na súťažnú prehliadku sa môžu prihlásiť všetky amatérskej folklórne kolektívy, ktoré majú sídlo v Slovenskej republike a ich choreografie spĺňajú uvedené podmienky.
  • Nedodržanie uvedených propozícií je dôvodom pre diskvalifikáciu!

  V prihláške je potrebné uviesť:

  1. názov choreografie
  2. stručnú charakteristiku choreografie (uviesť tematiku. oblasť, lokalitu, z  ktorej  bol čerpaný materiál alebo inšpiračné zdroje
  3. všetkých autorov diela
  4. rok vzniku
  5. počet interpretov
  6. presný čas trvania.

  Hodnotenie

  Členovia odborných porôt budú hodnotiť vo všetkých kategóriách:

  • umeleckú kvalitu choreografického spracovania tanečno-pohybového materiálu
  • vystihnutie regionálneho (príp. lokálneho) charakteru
  • spôsob, štýl pohybového vyjadrenia myšlienky a zámeru choreografa
  • súlad tanca s hudbou
  • primeranosť choreografického zámeru ku schopnostiam interpretov
  • vhodnosť výberu a spracovania hudobného materiálu
  • umocnenie choreografie výtvarnými prvkami
  • režijnú úroveň diela

  Najúspešnejšie choreografické diela resp. ich autori – choreografi, budú ocenení cenami. Všetky zúčastnené folklórne kolektívy obdržia diplomy za účasť.

  V rámci súťažnej prehliadky sa uskutoční odborná rozprava za účasti členov odbornej poroty, autorov súťažných diel a prizvaných odborníkov a seminár za účasti metodikov ROS.

  C. Záverečné ustanovenie 

  Propozície sú platné pre príslušný rok.
  Prípadné zmeny, doplnky a spresnenia zásad pre príslušný rok vydáva Národné osvetové centrum.

  Prípadné nahrávanie pre rozhlas či televíziu je viazané na súhlas výkonných umelcov, bez nároku na odmenu.  K využitiu pre dokumentačné a propagačné nekomerčné účely NOC vyhlasovateľ predpokladá  súhlas všetkých zúčastnených.

  Počas celého priebehu podujatia sú všetci účastníci k dispozícii vyhlasovateľovi  a môžu byť podľa potrieb využití na propagačné a spoločenské sprievodné vystúpenia v mieste konania i v blízkom okolí.

   Kontakt:

  Jozef Burič – Národné osvetové centrum , Nám. SNP 12, 812 34 BRATISLAVA 1

  e-mail: buric@nocka.sk

  Zatnite svoju valašku a ohodnoťte tento príspevok:

  1 valaška2 valašky3 valašky4 valašky5 valašiek6 valašiek7 valašiek8 valašiek9 valašiek10 valašiek (Zatiaľ nehlasoval nikto)
  Loading...Loading...

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Prečítajte si tiež ďalšie podobné podobné články z tejto rubriky:

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Diskusia k príspevku na Facebooku

  Diskusia k príspevku na stránke

  Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

  Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.