PORTÁL SLOVENSKÝCH FOLKLORISTOV ¤ FOLKLÓRNA TELEVÍZIA ¤ ZÁBAVA |
 • Hedviga
 • POD INOVCOM 2012 Detský Folklórny festival

  POD INOVCOM  2012

  Nadregionálna prehliadka detských folklórnych súborov, detských ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov

  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

  Vyhlasovateľ a organizátor:    BBSK – Pohronské osvetové stredisko  Žiar nad Hronom

  Spoluorganizátor:                            Obec Veľká Lehota

  Termín:                                                   10. jún 2012

  Miesto:                                                     Amfiteáter Veľká Lehota

  Prihlášky zaslať najneskôr do 18. mája 2012

  Základná charakteristika 

  Detský folklórny festival Pod Inovcom je nadregionálna prehliadka detských súborov, kolektívov a sólistov, zaoberajúcich sa interpretáciou tanečného a hudobného  folklóru. Podujatia sa môžu zúčastniť všetky kolektívy alebo sólisti bez ohľadu na príslušnosť k nejakému súboru alebo skupine, ktoré vyvíjajú svoju činnosť na území Slovenskej republiky.

  Súčasťou festivalu je aj regionálna súťažná prehliadka tanečného a hudobného folklóru regiónu,  t.j. okresov Žiar nad Hronom, Žarnovica, Banská Štiavnica. Kolektívy a jednotlivci by mali z tohto územia čerpať aj hudobný a tanečný folklórny materiál.

  propozície regionálnej súťažnej prehliadky

  Cieľ a poslanie

  – Podporovať a rozvíjať u detí lásku k folklóru a podnecovať ich k aktívnej činnosti v tejto oblasti

  – Podporovať rozvoj detských folklórnych súborov, zvyšovať ich umeleckú úroveň, popularizovať

  výchovu ľudovým umením a poukazovať na jej význam v komplexnej výchove
  – Viesť vedúcich detských folklórnych súborov a prostredníctvom ich práce i členov k hlbšiemu

  poznaniu ľudových tradícií
  – Poukazovať na nadväznosť výchovy a tvorby medzi detskými a mládežníckymi súbormi, na životnosť

  a vývojaschopnosť detskej tvorby a tým aj jej význam a miesto v národnej kultúre
  – Využiť všetky podujatia na školiteľské účely pre vedúcich detských kolektívov i pedagógov ZŠ

  – Viesť deti k poznávaniu tradícií priamo od ich nositeľov
  – Zachovávanie štýlovosti a autenticity
  – Umožniť detským folkloristom prezentovať výsledky svojej práce na verejnosti a konfrontovať ich s

  výsledkami iných

  – Poskytnúť priestor ako členom, tak i vedúcim na tvorivé stretnutia s kolektívmi toho istého zamerania

  a vytvorením emotívnej atmosféry pri týchto stretnutiach ich motivovať k trvalému vzťahu k folklórnej

  tradícii i prítomnosti

  – Neoddeliteľnou súčasťou festivalu je vyhľadávanie nových muzikantských a speváckych talentov a v

  neposlednom rade sprostredkúvanie hodnotných vystúpení širšej poslucháčskej verejnosti.

   

  Podmienky účasti

  Na podujatí sa môže zúčastniť každý detský folklórny súbor, krúžok – kolektív alebo jednotlivec  pôsobiaci na území regiónu t.j. okresov Žiar nad Hronom, Žarnovica, Banská Štiavnica. Členovia súboru môžu v roku konania festivalu dovŕšiť vek 15 rokov (nesmie prekročiť vek  16 rokov). Pri hudobnom sprievode nie je vek obmedzený.

  Programový celok nesmie byť starší ako dva roky a mal by byť v ňom použitý folklórny materiál z regiónu – t.j. okresov Žiar nad Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica. Kolektív sa nemôže prezentovať s programovým číslom, s ktorým sa prezentoval na predchádzajúcich súťažiach.
  Použitie hudby zo zvukového nosiča je neprípustné,  okrem  zvukových efektov .

  Účinkujúci sa môžu súťažne prezentovať uceleným javiskovým výstupom, ktorý sa musí realizovať

  v stanovenom časovom limite.

  Kategórie:                                         Počet členov:                                Trvanie výstupu :

  1. folklórne súbory a kolektívy                6 – 35                                      do 10 minút

  2. ľudové hudby                                              3 – 12                                       do 7 minút

  3. spevácke skupiny                                      3 – 12                                       do 6 minút

  4. sólisti speváci                                              1 – 2                                         do 5 minút

  5. sólisti inštrumentalisti                               1                                             do 5 minút

   

  –    Pre sólistov spevákov a spevácke skupiny je povolený hudobný sprievod jedného

  inštrumentalistu bez obmedzenia veku, alebo ľudovej hudby.

  –   V duu (pri spoločnom speve dvoch) musí každý spevák spievať samostatný hlas, pričom tento

  dvojhlas nesmie byť umelý, ale mal by zodpovedať konkrétnej regionálnej podobe.

  –   V kategórii sólisti inštrumentalisti súťažia hráči na hudobné nástroje, ktoré sa používajú na

  interpretáciu ľudovej hudby.

  Pripustené sú všetky hudobné nástroje, s podmienkou, že hráč bude účinkovať sám, bez

  akéhokoľvek hudobného sprievodu. Súčasný spev je možný, avšak pri

  hodnotení sa prihliada najmä na inštrumentálny prejav.

  Súťažný repertoár

  Odporúča sa interpretovať folklórny materiál z regiónu – z miest  a obcí  okresov Žiar nad Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica a to takou formou, ktorá je blízka interpretovi, jeho naturelu, temperamentu, duševnému svetu a navyše je v súlade s technickou úrovňou, prípadne s osobitosťami jeho tanca, hry či spevu.

  Hodnotenie

  Hodnotenie výkonov na festivale odborne garantuje odborná komisia, ktorá bude hodnotiť:

  – úroveň interpretácie pôvodného, prípadne upraveného folklórneho materiálu,

  – vystihnutie regionálneho, resp. lokálneho charakteru,

  – výber a dramaturgiu repertoáru – jeho spracovanie vzhľadom na vek, možnosti

  a schopnosti detí

  – technickú vyspelosť, umeleckú úroveň interpretácie, pohybovú a hudobnú pripravenosť interpretov

  – celkový umelecký dojem.

  Ocenenie účinkujúcich

  Účinkujúci získajú diplomy  za účinkovanie na festivale, prípadne za hodnotné súťažné  výkony – s ich bližšou špecifikáciou.  Najlepšie výkony z každej kategórie získajú diplom s odporučením na postup do vyššieho kola súťaže.

  Výsledky súťaže

  Informácia o výsledkoch z regionálneho stupňa súťažnej prehliadky bude zverejnená na internetovej stránke www.osvetaziar.sk a internetovej stránke Vyššieho územného celku Banskobystrického kraja.

  Záverečné ustanovenie

  Prípadné zvukové nahrávanie, fotografovanie či videozáznam je viazané na súhlas Pohronského osvetového strediska v Žiari nad Hronom, bez nároku na odmenu  k využitiu pre dokumentačné a propagačné nekomerčné účely Pohronského osvetového strediska, k čomu vyhlasovateľ predpokladá  súhlas všetkých zúčastnených.

  Zúčastnené kolektívy a jednotlivci sú povinní prispôsobiť sa stanoveným propozíciám a všetkým ekonomicko-organizačným zásadám a programovým zámerom súťažnej prehliadky.

  Kontakt:

  Anica Kmeťková

  tel.: 045/678 13 06

  mobil: 0908 962 514

  e-mail: kmetkova@osvetaziar.sk

  Prihláška

   

  Zatnite svoju valašku a ohodnoťte tento príspevok:

  1 valaška2 valašky3 valašky4 valašky5 valašiek6 valašiek7 valašiek8 valašiek9 valašiek10 valašiek (Zatiaľ nehlasoval nikto)
  Loading...Loading...

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Prečítajte si tiež ďalšie podobné podobné články z tejto rubriky:

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Diskusia k príspevku na Facebooku

  Diskusia k príspevku na stránke

  Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

  Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.