PORTÁL SLOVENSKÝCH FOLKLORISTOV ¤ FOLKLÓRNA TELEVÍZIA ¤ ZÁBAVA |
 • Mojmír
 • PIENINSKÁ OZVENA 2012

  PIENINSKÁ  OZVENA súťažná prehliadka hudobného folklóru na slovensko – poľskom pohraničí
  – propozície oblastnej prehliadky
  Vyhlasovateľ:
  Mesto Spišská Stará Ves v rámci implementácie mikroprojektu  „Brehy Dunajca ožijú
  tradíciou“  –  Program cezhraničnej spolupráce PL-SK 2007-2013
  Organizátor: Mesto Spišská Stará Ves,  Prešovský samosprávny kraj
  Spoluorganizátor: Gminny Ošrodek Kultury v Lapszach Nižnych, s siedziba w  Niedzicy
  Termín konania: 14. apríl 2012
  Miesto konania: Dom kultúry Spišská Stará Ves
  Poslanie:
  Poslaním podujatia je podporovať a rozvíjať lásku k folklóru a podnecovať k aktívnej činnosti
  v tejto oblasti. Umožniť prezentovať výsledky svojej práce na verejnosti a konfrontovať ich
  s výsledkami iných protagonistov. Poskytnúť priestor ako členom, tak ich vedúcim na tvorivé
  stretnutia s kolektívami i sólistami toho istého zamerania a vytvorením emotívnej atmosféry
  pri týchto stretnutiach ich motivovať k trvalému vzťahu k folklórnej tradícii i prítomnosti.
  Neoddeliteľnou súčasťou prehliadky je vyhľadávanie nových muzikantských a speváckych
  talentov a v neposlednom rade sprostredkúvanie hodnotných vystúpení širšej poslucháčskej
  a diváckej verejnosti.
  Podmienky súťaže (zásady účasti):
  Súťaž je dvojstupňová, postupová – oblastná, regionálna. Základným stupňom je oblasť.
  Pieninskej ozveny sa môžu zúčastniť sólisti, spevácke skupiny, ľudové hudby v kategóriách:
  žiaci predškolských a školských zariadení, mládež do 25 rokov a dospelí pôsobiaci v oblasti
  slovenskej a poľskej hraničnej rieky Dunajec a  Zamaguria. Na regionálnu prehliadku –
  Srdcom k domovu,  ktorá sa uskutoční 14. – 15. 7. 2012 v Spišskej Starej Vsi, postupujú
  víťazi z každej kategórie (pokiaľ budú súťažne zastúpené a odborná porota ich odporučí na
  postup).
  Pieninskej ozveny –  prehliadky hudobného folklóru sa môžu zúčastniť:
  • sólisti, členovia folklórnych kolektívov, ľudové hudby
  • sólisti, členovia speváckej skupiny alebo ľudovej hudby môžu, ale nemusia byť členmi detského folklórneho súboru
  • v súťažnom bloku môže byť použitý iba folklórny materiál z regiónu Zamaguria, odporúčame z folklórneho dedičstva vlastnej obce, taký, ktorý je blízky naturelu, temperamentu, veku interpreta /tov/, navyše je v súlade s technickou úrovňou, prípadne s osobitosťami jeho /ich/ hry či spevu.
  • prehliadka nie je vekovo obmedzená,
  • účinkujúci sa môžu v programe prezentovať iba jedným logicky uceleným javiskovým výstupom, ktorý sa musí realizovať v stanovenom časovom limite
  • zúčastnené kolektívy a jednotlivci sa musia prispôsobiť stanoveným propozíciám, všetkým ekonomicko-organizačným zásadám a programovým zámerom prehliadky.
  • Nedodržanie zásad účasti i dĺžky programového vystúpenia môže znamenať diskvalifikáciu
  Kategórie:
  1- ľudové hudby v počte 3 – 12 členov, ktoré sa predstavia súťažným programom v dĺžke do
  8 minút.
   Nesúťažne je povolený sprievodný spev členov ľudovej hudby (hráčov).
  2- spevácke skupiny v počte od 3-12  členov, ktoré sa predstavia súťažným programom
  v dĺžke do 8 minút. Pre spevácke skupiny je povolený hudobný sprievod jedného
  inštrumentalistu bez obmedzenia veku, alebo ľudovej hudby, ktorá ale musí súčasne súťažiť
  v kategórii 1.
  3.- sólisti speváci v počte 1-2, ktorí sa predstavia súťažným programom v dĺžke do 5 minút.
  V duete (pri spoločnom speve dvoch) musí každý spevák spievať samostatný hlas,
  pričom tento dvojhlas nesmie byť umelý, ale musí zodpovedať konkrétnej regionálnej
  podobe.
  4. – sólisti inštrumentalisti v počte 1, ktorí sa predstavia súťažným programom v dĺžke do 5
  minút. V kategórii 4 súťažia hráči na hudobné nástroje, ktoré sa používajú na interpretáciu
  ľudovej hudby. Prípustné sú všetky hudobné nástroje  s podmienkou, že hráč bude účinkovať
  sám, bez akéhokoľvek hudobného sprievodu. Súčasný spev je možný, avšak pri hodnotení sa
  prihliada najmä na inštrumentálny prejav.
  Odborná hodnotiaca porota:
  Členov odbornej hodnotiacej poroty menuje primátor mesta Spišská Stará Ves.

  Termín zaslania záväznej prihlášky:

  Záväznú prihlášku na Pieninskú ozvenu – prehliadku  hudobného folklóru je potrebné
  vyplnenú zaslať najneskôr do 23. marca 2012
  • osobne
  • na poštovú adresu: Mestský úrad, Štúrova 228/109, 061 01  Spišská Stará Ves
  • faxom: 052/4180416
  •  na e-mailovú adresu: sekretar@spisskastaraves.sk
  Prihlášky zaslané po 23. marci 2012 nemusia byť akceptované. V prihláške je potrebné
  dôsledne vyplniť všetky požadované údaje.
  Kritériá hodnotenia ( hodnotenie súťaže):
  Porota bude sledovať jednotlivé súťažné vystúpenia, v jej prítomnosti po ukončení prebehne
  rozbor a vyhodnotenie jednotlivých vystúpení. Na regionálnu prehliadku hudobného folklóru
  odporučí  víťazov z jednotlivých kategórií.
  Hodnotí sa:
  • Zdroj, materiál, s ktorým interpret pracuje
  • Interpretácia
  1.  štýlová, regionálna
  2.  technická
  •  Spracovanie materiálu
  •  Celkový prejav
  Okrem interpretácie sa hodnotí korektné spracovanie hudobného materiálu t.j. také, ktoré
  vychádza zo štýlovej a regionálnej povahy autentického prameňa a zachováva jeho pôvodný
  charakter, avšak programovému  číslu by nemala chýbať dramaturgická výstavba, spojená
  s jeho predvádzaním na javisku.
  Ocenenie:
  Všetci účinkujúci sólisti a kolektívy obdržia diplom za účasť, postupujúci budú ocenení
  vecnými cenami a diplomom.
  Výsledky súťaže:
  Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční po rozborovom seminári  na záver súťažnej
  prehliadky.
  Finančné zabezpečenie:
  Stravu účinkujúcim a ostatné náklady súvisiace s prípravou a realizáciou podujatia uhradí
  Mesto Spišská Stará Ves z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu. Súťažná prehliadka je jednou
  z aktivít projektu Brehy Dunajca ožijú tradíciou a tento projekt je spolufinancovaný
  Európskou úniou  z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu
  cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013.

  Kontakt – Bližšie informácie:

  Agnesa Dlhá
  Mestský úrad Spišská Stará Ves
  052/4180411
  sekretar@spisskastaraves.sk
  (aj tlačivá záväznej prihlášky)

  Zatnite svoju valašku a ohodnoťte tento príspevok:

  1 valaška2 valašky3 valašky4 valašky5 valašiek6 valašiek7 valašiek8 valašiek9 valašiek10 valašiek (Hlasovalo 1,, priemer: 10,00 z možných 10)
  Loading...Loading...

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Prečítajte si tiež ďalšie podobné podobné články z tejto rubriky:

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Diskusia k príspevku na Facebooku

  Diskusia k príspevku na stránke

  Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

  Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.