PORTÁL SLOVENSKÝCH FOLKLORISTOV ¤ FOLKLÓRNA TELEVÍZIA ¤ ZÁBAVA |
 • Miloš
 • Nositelia tradícií 2012

  P R O P O Z Í C I E 

  Nositelia tradícií 2012

  celoštátna súťažná prehliadka folklórnych skupín

   

  Vyhlasovateľ: Národné osvetové centrum Bratislava z poverenia MK SR
  Termín: rok 2012

  Poslanie podujatia
  Poslaním súťažnej prehliadky je aktivovať folklórne skupiny, vychádzajúc z ich pravidelného pôsobenia. Táto aktivácia súčasne podporuje viaceré ciele Deklarácie UNESCO o ochrane a uchovávaní tradičnej a ľudovej kultúry.
  Podujatie má za cieľ predstaviť výsledky práce folklórnych skupín smerujúce k oživovaniu miestnych tradícií a k ich opätovnému uvádzaniu do života dedinského spoločenstva. Súčasne o vyhľadávanie a rekonštruovanie neznámych alebo menej známych folklórnych tradícií a ich tvorivé spracovanie do scénických výstupov.

  Podmienky účasti
  Na súťažnej prehliadke sa môžu zúčastniť folklórne skupiny vyvíjajúce svoju činnosť a pôsobiace na území Slovenskej republiky.
  Každá folklórna skupina môže vystúpiť len s jedným programovým výstupom v trvaní od 10 do 20 minút. Vylučujú sa programové výstupy, alebo ich časti, ktoré boli predvedené na predchádzajúcich súťažných prehliadkach.

  Druhy programových výstupov
  Pri jednotlivých výstupoch je možné dávať dôraz na:

  • tanečný prejav
  • rovnocenné zastúpenie všetkých múzických zložiek (hudba, spev, tanec)
  • na hudobno-spevný a slovesný prejav
  • na divadelno-dramatický prejav
  • Programové výstupy môžu byť:
  • mozaikový programový výstup zostavený z hudby, spevu, tanca a hovoreného slova
  • tematický alebo monotematický programový výstup vytvorený na podklade zvykoslovných tém (výročné a rodinné zvykoslovie, pracovné zvyky a pod.)
  • hudobno-inštrumentálny programový výstup

  Kritériá hodnotenia

  • Pramene a výber folklórneho materiálu vo vzťahu k zobrazenej téme.
  • Scénický tvar – dramaturgia, réžia, choreografia a scénografia (výtvarná stránka).
  • Interpretácia – štýl, charakter a čistota folklórnych prejavov, majúcich čo najbližšie k autentickej predlohe.
  • Umelecko-estetické hodnoty a celkový dojem z programového výstupu.

  Priebeh prehliadky
  Súťažná prehliadka je trojstupňová.
  Celoštátna súťažná prehliadka pod názvom “Nositelia tradícií” sa uskutoční do konca júna 2012.

  Riadenie súťažnej prehliadky
  Súťažnú prehliadku riadia pracovníci Národného osvetového centra v Bratislave. NOC je zodpovedné za riadny priebeh súťaže, dozerá na dodržiavanie súťažného poriadku a je odvolacím orgánom v správnych otázkach (napr. pri vysvetľovaní Súťažného priadku, či prehreškov proti nemu a pod.).

  Hodnotenie súťažnej prehliadky
  Výberové súťažné prehliadky na úrovni okresu (regiónu) hodnotí odborná porota menovaná riaditeľom príslušného regionálneho osvetového strediska, krajské súťažné prehliadky hodnotí odborná porota menovaná riaditeľom ROS povereného príslušným VUC a ústrednú prehliadku odborná porota menovaná generálnym riaditeľom NOC.

  Ceny
  Na Festivale Národné osvetové centrum udelí:

  • titul “Laureát súťažnej prehliadky”

  môže udeliť vecné ceny za:

  • dramaturgiu, réžiu, výtvarný prejav, tanečnú interpretáciu, hudobnú interpretáciu, …
  • diplomy všetkým zúčastneným kolektívom.

  Vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie cien bude verejné.

  Kontakt:
  Jozef Burič
  Národné osvetové centrum
  Nám. SNP 12
  812 34 BRATISLAVA 1
  tel.: 0918 716 008 (NOC Bratislava)
  mobil: 0903 460 486
  e-mail: jozef.buric@nocka.sk

  Zatnite svoju valašku a ohodnoťte tento príspevok:

  1 valaška2 valašky3 valašky4 valašky5 valašiek6 valašiek7 valašiek8 valašiek9 valašiek10 valašiek (Zatiaľ nehlasoval nikto)
  Loading...

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Prečítajte si tiež ďalšie podobné podobné články z tejto rubriky:

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Diskusia k príspevku na Facebooku

  Diskusia k príspevku na stránke

  Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

  Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.