PORTÁL SLOVENSKÝCH FOLKLORISTOV ¤ FOLKLÓRNA TELEVÍZIA ¤ ZÁBAVA |
 • Jana
 • KREÁCIE DETSKÉHO FOLKLÓRU 2012


  DJZ
  – útvar osvetovej činnosti v Prešove v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom – odborom kultúry a Mestským úradom – oddelením kultúry a športu v Lipanoch  uskutočnilo dve okresné súťaže detského hudobného folklóru pod názvom
  KREÁCIE DETSKÉHO FOLKLÓRU 2012 – 43. ročník.

  Podujatia sa uskutočnili v dňoch 11. marca 2012 pre súbory pôsobiace v okrese Prešov

  na Malej scéne Divadla Jonáša Záborského v Prešove a 16. marca 2012 v priestoroch galérie Mestského úradu v Lipanoch ( pre súbory pôsobiace v okrese Sabinov).

  Výkony súťažiacich kolektívov a jednotlivcov na oboch okresných súťažiach hodnotila odborná komisia v zložení: PaedDr. Ľubomír Šimčík – vysokoškolský pedagóg hudby, primáš FS Šarišan – predseda, PhDr. Jana Pitková – etnografka a Jozef Piroh – hudobník. Odborná porota zadeľovala súťažné vystúpenia podľa výkonu do týchto pásiem – zlatého s postupom, zlatého, strieborného a bronzového.

  Okres Prešov reprezentovalo 80 účinkujúcich zo 7  kolektívov, a to: DFS DÚBRAVIENKA, OZ Dúbravienka, Prešov (ved. Mgr.Renáta Ondziková a Mgr. Lucia Slovinská), DFS LUPIENOK pri MŠ Zemplínska 2, Prešov ( Bc. Beáta Adamkovičová), DFS CENGÁČIK pri MŠ Bernolákova 19, Prešov (Helena Kurillová), DFS  FIJALEČKA pri ZŠ Šrobárova, Prešov (Mgr. Ľubomír Šebej), DFS ČIPEČKA pri Cirkevnej ZUŠ sv. Mikuláša v Prešove (Mgr. Lucia Lacková a Stanislav Salanci), DFS SEDLIČAN pri Obecnom úrade v Sedliciach (PaedDr. Irena Veverková) a DFS ŠARIŠ pri ZUŠ Mikuláša Moyzesa v Prešove ( František Novotný). Na ich vystúpenia sa prišlo pozrieť asi 150 divákov. Predseda poroty PaedDr.  Ľubomír Šimčík nám k tejto súťaži povedal: „Súťaže sa zúčastnili členovia 7 detských folklórnych súborov. Významná je účasť dvoch ľudových hudieb, pričom obe postúpili na krajskú súťaž. Výkony v kategórii sólo spev a Spevácke skupiny boli vyrovnané a porota ocenila prácu pedagógov počas prípravy na súťaž. Hudobné sprievody pri všetkých súťažiacich boli na výbornej úrovni. Medzi nedostatky môžeme zaradiť vysokú štylizáciu niektorých úprav. Súťaž bola organizačne výborne pripravená.“

   PREŠOV – V Ý S L E D K Y: 

  11. marca 2012 – Prešov (súbory pôsobiace v okrese Prešov )

  kategória – sólisti speváci:

  zlaté pásmo a postup:                      

  Dajana Novotná, DFS Šariš, ZUŠ M.Moyzesa, Prešov

  zlaté pásmo a návrh na postup:       

  dueto   Kamila Špinerová a Silvia Šechná,  DFS Fijalečka, ZŠ Šrobárova, Prešov

  Martin Dzugas, DFS Dúbravienka, OZ Prešov

  zlaté pásmo:

  Daniel Kočiš, DFS Fijalečka, ZŠ Šrobárova    , Prešov

  Marianna Čuchtová, DFS Sedličan, Obecný úrad  Sedlice

  strieborné pásmo:

  Sofia Sabolová, DFS Lupienok, MŠ Zemplínska Prešov

  Samuel Adam, DFS Sedličan, Obecný úrad  Sedlice

  Nikola Jurašeková, DFS Čipečka, CZUŠ sv. Mikuláša, Prešov

  Júlia Petrušová, DFS Čipečka, CZUŠ sv.Mikuláša, Prešov

  bronzové pásmo:

  Šimon Bartoš,  DFS Cengáčik, MŠ Bernolákova, Prešov

  kategória – spevácke skupiny:

  zlaté pásmo a postup:

  DSS DÚBRAVIENKA, OZ Dúbravienka, Prešov

   zlaté pásmo:              

  DSS FIJALEČKA, ZŠ Šrobárova, Prešov

  strieborné pásmo:    

  DSS ČIPEČKA, CZUŠ sv. Mikuláša, Prešov

  kategória – ľudové hudby:

  zlaté pásmo a postup:

  DĽH    FIJALEČKA,  ZŠ Šrobárova, Prešov

  zlaté pásmo a návrh na postup:

  DĽH    DÚBRAVIENKA, OZ Dúbravienka, Prešov

  ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

  Okres Sabinov reprezentovalo 115 účinkujúcich z 9 detských folklórnych súborov. Boli to: DFS JAZIERKO pri ZŠ s MŠ Rožkovany ( ved. Mgr. Milena Kaprálová), DFS SABINÍK pri MsKS Sabinov ( Mgr. Katarína Lukčíková), DFS BRIEZKA pri ZŠ s MŠ Brezovica ( Mgr. Anna Adamečková a Mgr. Radoslav Duda), DFS DUBOVIČANČEK pri ZŠ Dubovica ( Mgr. Michal Hromjak), DFS HVIEZDIČKA pri ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany ( Mgr. Janka Smolková), DFS LIPKA pri ZŠ Komenského 113, Lipany ( Mgr. Mária Jochmanová) a DFS JABLUČKO pri ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves ( Mgr. Viera Horňáková), DFS HAVRANČATA pri OZ Havrančata, Ľutina ( Mária Blaščáková) a DFS SKALKA pri OcÚ Tichý Potok ( Marta Dudová-Bašistová).

  Podľa slov predsedu poroty PaedDr. Ľubomíra Šimčíka je detský hudobný folklór v tomto regióne zastúpený veľmi dobre z pohľadu kvalitatívneho i kvantitatívneho. Porota veľmi vysoko hodnotí prácu s deťmi v podmienkach základných škôl. Jediným nedostatkom je absencia detských ľudových hudieb a hráčov na tradičné ľudové nástroje (gajdica, píšťala, atď.).

  K zdarnému priebehu podujatia výraznou mierou prispeli aj pracovníci oddelenia kultúry a športu pri MsÚ v Lipanoch Bc.Iveta Hrabčáková a Jaroslav Rakaš.

  SABINOV – V Ý S L E D K Y: 

  16. marca 2012 – Lipany (súbory pôsobiace v okrese Sabinov)

  kategória – sólisti speváci:

  zlaté pásmo a postup:

  Katarína Jacková, DFS Hviezdička, Lipany

  zlaté pásmo a návrh na postup:

  dueto   Simona Žihalová a Tamara Tomašková, DFS Sabiník, Sabinov

  zlaté pásmo:              

  Zuzana Timčová, DFS Lipka, Lipany

  dueto   Júlia Kocurková a Katarína Jacková, DFS Hviezdička,  Lipany

  strieborné pásmo:

  Vladimír Murcko, DFS DUBOVIČANČEK, Dubovica

  Nikola Molčanová, DFS DUBOVIČANČEK, Dubovica

  dueto   Blažej Šarišský a Branislav Petruš, DFS Lipka, Lipany

  Damiána Stoláriková, DFS Briezka, Brezovica

  Daniela Urdová, DFS Sabiník, Sabinov

  Samuel Semaník, DFS Hviezdička, Lipany

  Anna Hitriková, DFS Jablučko, Pečovská Nová Ves

  bronzové pásmo:

  Kristína Jacková, DFS Hviezdička, Lipany

  dueto   Anna Hitrikovej a Kristína Lazoríková, DFS Jablučko, Pečovská Nová Ves

  dueto   Dávid Gladiš a Kristián Verešpej, DFS Sabiník, Sabinov

  kategória – spevácke skupiny:

  zlaté pásmo a postup:

  DSS HVIEZDIČKA, ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany

  zlaté pásmo:

  DSS DUBOVIČANČEK, ZŠ Dubovica

  strieborné pásmo:

  DSS LIPKA, ZŠ Komenského 113, Lipany

  DSS BRIEZKA, ZŠ s MŠ Brezovica

  DSS JAZIERKO, ZŠ s MŠ Rožkovany

  DSS SABINÍK, MsKS Sabinov

  DSS SKALKA, Obecný úrad, Tichý Potok

  DSS HAVRANČATA, OZ Havrančata,  Ľutina

  Krajská súťažná prehliadka detskej ľudovej hudby sa uskutoční 5. mája 2012 v KD v Raslaviciach.

   

  Po ukončení oboch súťaží sa uskutočnil odborný seminár za účasti vedúcich speváckych skupín, ľudových hudieb a členov odbornej komisie. Súťaž je zaznamenaná na CD – nosiči a archivovaná v DJZ – útvare osvetovej činnosti v Prešove.

  Spracoval: Mgr. Michal Kišeľák, metodik DJZ – ÚOČ Prešov

  Foto: Mgr. Marián Jacko, metodik DJZ – ÚOČ Prešov

   

  Zatnite svoju valašku a ohodnoťte tento príspevok:

  1 valaška2 valašky3 valašky4 valašky5 valašiek6 valašiek7 valašiek8 valašiek9 valašiek10 valašiek (Hlasovalo 1,, priemer: 10,00 z možných 10)
  Loading...Loading...

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Prečítajte si tiež ďalšie podobné podobné články z tejto rubriky:

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Diskusia k príspevku na Facebooku

  Diskusia k príspevku na stránke

  Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

  Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.