PORTÁL SLOVENSKÝCH FOLKLORISTOV ¤ FOLKLÓRNA TELEVÍZIA ¤ ZÁBAVA |
 • Hedviga
 • Akademická Nitra 2012

  Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre usporiada v dňoch 1. – 5. 7. 2012
  XXXVIII. ročník medzinárodného festivalu vysokoškolských folklórnych súborov

  Akademická Nitra 2012

  PROPOZÍCIE FESTIVALU

  Medzinárodný akademický festival Akademická Nitra 2012 organizuje v roku 2012(ďalej len AN 2012) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre a Ministerstvo školstva SR. Záštitu nad festivalom prevzal prezident SR pán Ivan Gašparovič. Festival patrí medzi vrcholné folklórneho podujatia na Slovensku. Je výrazným obohatením širokej letnej palety kultúrnych podujatí na Slovensku, s rozsiahlym medzinárodným
  kontextom i dosahom. Na základe dlhoročnej tradície a veľmi dobrých ohlasov na akademický festival folklórnych súborov očakávajú organizátori v roku 2012 účasť 11 špičkových slovenských a 12 zahraničných súborov, s ktorými majú jednotlivé slovenské súbory viacročné kontakty.
  Medzinárodný akademický festival folklórnych súborov AKADEMICKÁ NITRA 2012 je súťažnou prehliadkou tvorby domácich a zahraničných súborov. Festival sa uskutoční v dňoch 1. júla 2012 až 5. júla 2012 v priestoroch UKF v Nitre, v meste Nitra a v Divadle Andreja Bagara v Nitre. Ako sprievodné podujatia festivalu AN 2012 bude pripravený festivalový sprievod mestom Nitra, vystúpenia účastníkov na javiskách v meste a viacero vystúpení zahraničných súborov v okolí Nitry. Súčasťou festivalu bude vedecká konferencia.
  Poslaním festivalu je rozvíjať pozitívny vzťah k národným tradíciám, podnecovať tvorivý elán vo vysokoškolských folklórnych súboroch, konfrontovať dosiahnuté výsledky vo folklórnej záujmovej činnosti, vzájomne si vymieňať skúsenosti z práce so zahraničnými súbormi, nadväzovať s nimi priateľstvá a spoznávať život a problémy mladých ľudí vo svete.
  PODMIENKY PRE ÚČASŤ NA FESTIVALE
  a) Festivalu sa môžu zúčastniť všetky vysokoškolské folklórne súbory zo SR a vybrané folklórne súbory zo zahraničia (11 domácich súborov a 12 súborov zo zahraničia).

  b) Súťažnej prehliadky sa zúčastňujú iba akademické folklórne súbory.
  c) Súbory sa prihlasujú na festival záväzne prihláškou, ktorú potvrdzuje zriaďovateľ. Termín zaslania povinnej prihlášky je záväzný! Folklórne súbory zo zahraničia vyberá Organizačný štáb AN 2012.
  d) Zriaďovateľ zodpovedá za umeleckú úroveň a autorskú pôvodnosť programov súboru, s ktorými vystupuje na festivale.
  e) Súbory si pripravia pre festivalové koncerty programové bloky v dĺžke 90 minút, 30 minút, 15 minút a 3 minúty. Podmienkou je, aby v prvých troch blokoch boli proporcionálne vyvážené všetky zložky – tanec, spev, hudba.
  f) Dopravu účastníkov na festival a späť organizuje a hradí každý účastník individuálne z vlastných zdrojov. V zmysle medzinárodných dohovorov hradí organizátor AN 2012 zahraničným účastníkom nevyhnutné náklady na pohonné hmoty spotrebované v rámci festivalu (vrátane príchodu a odchodu) na území SR. Organizátor zabezpečí z vlastných zdrojov dopravu domáceho súboru a nevyhnutne nutnú prepravu materiálu a osôb podľa zdôvodnených požiadaviek Organizačného štábu AN 2012.
  g) Organizátor festivalu hradí súborom stravu a ubytovanie v mieste konania festivalu.
  h) Počet účastníkov jednotlivých súborov je ohraničený počtom max. 35 osôb
  (vrátane vedúcich súborov, hudobníkov, vodiča autobusu).
  HODNOTENIE FESTIVALOVEJ PREHLIADKY
  Festivalové koncerty riadi programová komisia festivalu. Programová komisia vytvorí podmienky, ktoré umožnia čo najobjektívnejšie hodnotenie festivalových súťažných vystúpení.Jednotlivé súťažné festivalové vystúpenia folklórnych súborov (max. 15 min. –žiadame bezpodmienečne dodržať!) hodnotí odborná porota, ktorá navrhne programovej komisii udeliť titul „Laureát festivalu“ najlepšiemu súboru.
  Vybraným súborom budú udelené individuálne ceny za mimoriadne výkony celého súboru, zložky súboru alebo jednotlivca. Kritériá hodnotenia súťažiacich – výber repertoáru, dramaturgia programového bloku,choreografia, tanečný, hudobný a spevácky prejav, vhodnosť hudobnej úpravy – kompozície,réžiaprogramového bloku, dodržanie predpísanej dĺžky času súťažného vystúpenia a krojovýkolorit programových blokov.

  ORGANIZAČNÉ POKYNY

  Je žiaduce, aby súbory mali autobusy, ktorými pricestujú na festival, k dispozícii počas celého pobytu na AN 2012.Každý súbor počas trvania festivalu absolvuje:
  • súťažné vystúpenie s programovým blokom (žiadame bezpodmienečne dodržaťdĺžku maximálne 15 minút),
  • vystúpenie na galakoncerte s vybraným programovým blokom (žiadame bezpodmienečne dodržať dĺžku maximálne 3 minúty),
  • opakované vystúpenia na Svätoplukovom námestí v rámci sprievodu (jedno programové vystúpenie – do 5 minút) a vystúpenia súboru, prípadne jeho zložiek, na námestí mimo sprievodu, prípadne na inom mieste (vystúpenie v dĺžke cca 30 minút).
  Vybrané súbory absolvujú celovečerný program v okolí mesta Nitry (cca 90 minút)podľa dohody.
  Súbory zašlú spolu s prihláškou písomne spracovanú charakteristiku súboru, prehľad účasti a úspechov na významných súťažiach, festivaloch, propagačné materiály, fotografie súboru, bulletiny, plagáty súboru a podobne. V prihláške je možné uviesťi požiadavky súboru na organizačné zabezpečenie (osobitné ozvučenie, osvetlenie, špeciálne rekvizity, úložný priestor ap.). Organizátori festivalu žiadajú o nahlásenie presného termínu príchodu súboru do Nitry a o dodržanie nahláseného počtu účastníkov AN 2012.
  Príchod súborov je 1. júla 2012 t.j. v nedeľu najneskôr do 22.00 h.
  Registrácia súborov:
  ŠTÁB AN 2012
  Študentský domov Zobor
  Dražovská cesta 2
  949 74 Nitra.

  Zatnite svoju valašku a ohodnoťte tento príspevok:

  1 valaška2 valašky3 valašky4 valašky5 valašiek6 valašiek7 valašiek8 valašiek9 valašiek10 valašiek (Zatiaľ nehlasoval nikto)
  Loading...Loading...

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Prečítajte si tiež ďalšie podobné podobné články z tejto rubriky:

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Diskusia k príspevku na Facebooku

  Diskusia k príspevku na stránke

  Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

  Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.